Bursa Sağlık Müdürlüğü Yatırımlar Videosu

bursa-yatirimlar

http://www.bsm.gov.tr/?i=559&p=videolar&id=2388

Müdürlükler kategorisine gönderildi | Yorum yapın

İSTANBUL’UN SAĞLIK YÖNETİCİLERİ ‘TERÖRE HAYIR’ DEDİ

Haziran ayından bu yana tırmanışa geçen terör olayları ve sağlık çalışanlarına yönelik saldırıların artması üzerine İstanbul Sağlık Müdürlüğü önünde bir basın açıklaması yapıldı. İstanbul Sağlık Müdürü Prof. Dr. Selami Albayrak tarafından 28 Ekim Çarşamba günü yapılan açıklamada Halk Sağlığı Müdür Yardımcısı Dr. Mustafa Özdemir, Beyoğlu Bölgesi Genel Sekreteri Uzm. Dr. Güven Bektemür, Çekmece Bölgesi Genel Sekreteri Prof. Dr. İhsan Bakır, Fatih Bölgesi Genel Sekreteri Prof. Dr. Hamza Müslümanoğlu, Anadolu Kuzey Bölgesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Kemal Memişoğlu ve Anadolu Güney Bölgesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Ahmet Lütfullah Orhan da yer aldı. DEVAM

Haberler kategorisine gönderildi | Yorum yapın

Dünya Tütünsüz Günü

Tütün kullanımı en önemli önlenebilir ölüm nedenleri arasında yer almaktadır. Dünyada her yıl yaklaşık 600.000’i pasif içici olan 6 milyon kişinin ölümüne neden olmaktadır. Ülkemiz ise tütün kullanımı açısından dünyada 7.pazardır. 17 milyon sigara tüketicisi bulunan ülkemizde her yıl 100.000 kişi tütün kullanımına bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Okumaya devam et

Haberler kategorisine gönderildi | Yorum yapın

8 Mayıs Dünya Talasemi Günü

Ülkemizde beslenme bozuklukları ve enfeksiyon hastalıkları gibi durumlara bağlı çocuk ölümlerinin sağlık çalışanları tarafından kontrol altına alınmasından sonra, toplumun sağlık ile sorunlarından biri olan kalıtsal hastalıklarla mücadeleye yönelik çalışmalar başlamıştır. 1993 yılında Kalıtsal Kan Hastalıkları Mücadele Kanunu’nun çıkmasıyla Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen tedavi hizmetlerinin yanı sıra tarama çalışmaları da yoğunluk kazandı. Okumaya devam et

Haberler kategorisine gönderildi | Yorum yapın

“Tüberküloz Tanı ve Tedavi Rehberi”, “Verem Hastaları ile Hasta Yakınlarını Bilgilendirme Rehberi ve Veremli Hastaların Hak ve Sorumlulukları” belgeleri ile izleme ve değerlendirme faaliyetlerini içeren Genelge yürürlüğe girmiştir.

“Tüberküloz Tanı ve Tedavi Rehberi”, “Verem  (Tüberküloz) Hastaları ile Hasta Yakınlarını Bilgilendirme Rehberi ve Veremli Hastaların Hak ve Sorumlulukları” belgeleri  ile izleme ve değerlendirme faaliyetlerini içeren Genelge

“Tüberküloz Tanı ve Tedavi Rehberi”

“Verem (Tüberküloz) Hastaları ile Hasta Yakınlarını Bilgilendirme Rehberi ve Veremli Hastaların Hak ve Sorumlulukları” Rehberi

Verem Hastaları ile Hasta Yakınlarını Bilgilendirme Onam Formu

 

Duyurular kategorisine gönderildi | Yorum yapın

65. Verem Eğitimi ve propaganda Haftası

Geleneksel olarak her yıl Ocak ayının ilk Pazar gününden başlamak üzere düzenlenen halkımızın verem hastalığı ve hastalıkla mücadele konusunda bilinçlendirilmesini amaçlayan “65. Verem Eğitimi ve  propaganda Haftası” 01-07 Ocak 2012 tarihleri arasında düzenlenecektir.

DÜNYADA VEREM HASTALIĞININ DURUMU

  • Dünya nüfusunun yaklaşık üçte biri verem mikrobu ile enfektedir. Bu insanların %10’u yaşamlarının bir döneminde vereme yakalanacaklardır.
  • Her yıl yaklaşık 9 milyon kişi verem hastalığına yakalanmaktadır.
  • 2010 yılında dünya genelinde 1.5 milyon tüberkülozdan ölüm kaydedilmiştir.
  • Dünyada bir tek etkene bağlı, tedavisinin olmasına rağmen en çok ölüme yol açan hastalıktır.

TÜRKİYE’DE VEREM HASTALIĞININ DURUMU

  • Türkiye’de yılda yaklaşık 16 bin yeni verem hastası ortaya çıkmaktadır.
  • 2010 Yılında Verem Savaşı Dispanserlerine (VSD) kayıtlı 16.551 verem hastası bulunmaktadır, yeni vaka sayısı 15.183’tür
  • Bu hastaların %60’si erkek, %40’i kadındır.
  • Hastaların yaklaşık %65’inde akciğer tüberkülozu varken, %35’inde akciğer dışındaki organlar (Lenf bezleri, plevra, kemik, böbrek, beyin vb.)  tutulmuştur.
  • Türkiye’nin, 2009 yılı yeni yayma (+) olgularda tedavi başarısı %91’dir. Yeni yayma (+) olgularda tedavi başarısı konusunda Türkiye DSÖ Avrupa Bölgesinde yer alan 53 ülke arasında başarı sıralamasında 3. sırada yer almaktadır.
Duyurular kategorisine gönderildi | Yorum yapın

YEŞİL KART BİLGİ SİSTEMİ(YKBS) HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendine göre genel sağlık sigortası sayılan ve yeşil kart verilerek sağlık yardımından faydalandırılanların 01.01.2012 tarihi itibari ile Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK)’na devredilmesi nedeniyle;  11.09.2004 tarihinden bugüne kadar tüm Türkiye genelinde kullanılan Yeşil Kart Bilgi Sistemi(YKBS) 30 Aralık 2011 Cuma günü saat 22:00’de kapatılacaktır.

Duyurular kategorisine gönderildi | Yorum yapın

Sağlık Bakanlığı KPS Duyurusu

https://kps.saglik.gov.tr adresinden detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Kimlik Paylaşım Sistemi yeniden yapılandırma çalışmaları çerçevesinde verilen serviste teknik değişiklikler yapılacaktır.

Yeni yapılandırılan sistemin testlerinin kurum, kuruluş ve bunlara hizmet veren firmalar(HBYS gibi yazılım hizmeti veren firmalar) tarafından test edilebilmesi amacıyla bir test ortamı yaratılacaktır.

Bu test ortamından yararlanabilmek için Sağlık Bakanlığına bağlı kurum, kuruluş ve bunlara hizmet veren firmalar tarafından Sağlık Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Uygulama Geliştirme Şubesine en geç 06.09.2011 tarihine kadar firma istek formu gönderilmesi gerekmektedir.

Ayrıca kendi personeli ile yazılım geliştiren birimlerin, kurum ve kuruluşların resmi yazı ile ekinde kurum istek formunu doldurarak göndermeleri gerekmektedir.

Firma İstek formunu indiriniz.

Kurum istek formunu indiriniz.

Formların gönderileceği adres:

Sağlık Bakanlığı

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Uygulama Geliştirme Şube Müdürlüğü

Mithatpaşa cad. No:3 B blok Z03 Sıhhiye

Çankaya/Ankara

 

Not: Gerekli bilgiler istek formlarındaki e-posta adreslerine gönderilecektir.

Bilgi için: kps@saglik.gov.tr

Önemli Not Lütfen Okuyun:

Lütfen kps@saglik.gov.tr adresine istek formlarını taratıp göndermeyiniz.İmzalı ve kaşeli olmayan formlar geçersiz sayılacaktır.Belirtilen süreye kadar Formlar elden teslim edebilir yada Posta veya kargo yolu ile elimizde olacak şekilde göndermeniz gerekmektedir. Kurumlar yazılımlarını(HBYSlerini vb.) firmalardan temin etmişse kurum değil firmalar firma istek formunu doldurup gönderecektir.)


 

Duyurular kategorisine gönderildi | , , ile etiketlendi | Yorum yapın